Navigácia

PartneriNarodeniny a meniny

Zajtra (Nedeľa 21.12.2014)
Róbert Kováčik (I.CA)
Radoslav Paučo (III.B)
Pozajtra (Pondelok 22.12.2014)
Paulína Jackuliaková (IV.FD)

Počítadlo prístupov

Počet návštev: 1405797

Fragmenty zo života našej školy

Priebeh vyučovacieho dňa

Sobota 20. 12. 2014

Kontakt

 • Spojená škola - Stredná odborná škola podnikania, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
  Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
 • +421 048 413 31 13

Kalendár

Fotogaléria

Kde nás nájdete ?

VÍTAME VÁS NA STRÁNKACH SŠ-SOŠP

Kozmetický salónik našej školy :-)

TOP Novinky

 • Olympiáda

  Dňa 10. decembra 2014 si 18 žiakov SOŠ podnikania preverilo vedomosti z maturitného jazyka. Popasovali sa s úlohami z gramatiky, štylistiky aj literatúry. Najlepšími „olympionikmi“ sa prekvapivo stali študenti prvých ročníkov. Najviac bodov získala a 1. miesto obsadila Bianka Žabková z I.ED triedy. Tesne za ňou skončili – Samuel Rosík a Adriana Natanová z I.FD triedy. Víťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 9.12.2014 sa v SŠ – SOŠ podnikania konal Deň otvorených dverí. Žiaci základných škôl sa oboznámili s možnosťou štúdia na našej škole. Pedagogickí zamestnanci ich informovali o obsahu a zameraní štúdia v študijných odboroch obchod a podnikanie, obchodný pracovník, kozmetik a operátor farmaceutickej výroby. Žiaci SOŠ podnikania prezentovali činnosť svojej študentskej firmy. Dozvedelisa aj zaujímavosti zo študentského života a mimoškolských činností. Obohatením informácií bolo vystúpenie manažérky firmy dm – drogeriemarkt, ktorá predstavila program podpory štúdia pre žiakov odboru obchodný pracovník a garantovanie zamestnania po ukončení štúdia v prevádzkach dm – drogeriemarkt. Na záver DOD si deviataci prezreli pracoviská odborného výcviku. V chemickom laboratóriu im operátori farmaceutickej výroby ukázali zaujímavé chemické pokusy a kozmetičky im osobne robili líčenie tváre a úpravu obočia. Žiaci základných škôl odchádzali zo SOŠ podnikania spokojní a veríme, že naša škola sa stane ich školou od školského roku 2015/2016.

 • Exkurzia do TATRA BANKY

  Súčasťou výchovno-vzdelávacieho plánu z predmetu ADK je návšteva bankovej inštitúcie. Spolu so žiačkami III.ED triedy sme dňa 4.12.2014 navštívili pobočku TATRA BANKY v Banskej Bystrici. Ing. D.Daubner-Bartková ich poinformovala o formách a spôsoboch platenia doma i v zahraničí. Vyskúšali si vypisovanie príslušných tlačív k jednotlivým druhom platobného styku i platbu prostredníctvom internet-bankingu. Sprostredkovanie učiva aj takýmto spôsobom je vhodným oživením vyučovania a študentky veľmi zaujíma.

 • Burza informácií vo Zvolene

  Dňa 4.12.2014 sme sa zúčastnili Burzy informácií pre voľbu povolania vo Zvolene, kde sa predviedlo niekoľko stredných škôl. My sme prezentovali naše študijné odbory operátor farmaceutickej výroby, kozmetik a autoopravár. Burzu organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene v priestoroch Študentského domova Ľ. Štúra, Študentská ulica č.17. Prezentácie sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl z okresu Zvolen a Krupina, rodičia, výchovní poradcovia a učitelia základných škôl.

Možnosti štúdia

Končíte základnú školu ? Neviete na ktorú školu ísť študovať ?

Rozhodnite sa pre Strednú odbornú školu podnikania v Banskej Bystrici

 

Možnosti štúdia:

 

Študijné odbory

6352 M obchod a podnikanie

6405 K pracovník marketingu

6442 K obchodný pracovník

 

Učebné odbory:

6451 H aranžér

6460 H predavač

 

Nadstavbové štúdium:

6411 L prevádzka obchodu

Viac článkov zo života našej školy, čítajte ďalej

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola - Stredná odborná škola podnikania, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
  Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
 • +421 048 413 31 13

Fotogaléria