• Olympijský beh

     • Olympijský beh

       

      Dňa 23.6.2021 sa naši vybraní študenti z tried I.EP, III.EP, III.FP, II.AA, II.BAII.CAI.BAI.CA, I.KA  zúčastnili Olympijského behu. Tento deň si na celom svete rôznymi športovými aktivitami pripomíname ako Olympijský deň.

      Beh organizovalo Centrum voľného času B. Bystrica pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru v duchu olympijskej myšlienky - nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa a propagovať medzi mladými ľuďmi zdravý životný štýl. Tentokrát nešlo o výkony, ale urobiť niečo pre svoje zdravie.

      Bežalo sa na tartanovom štadióne Športového gymnázia v Banskej Bystrici. Všetci žiaci sa postavili na štartovaciu čiaru a po hromadnom štarte si odbehli necelý kilometer. Náš kapitán školy mal tú česť bežať celú trať s olympijskou pochodňou - olympijským ohňom.

      Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a aj za to, že sa majstrovsky popasovali s vysokou horúčavou. 

                                                                     zodpovední za akciu:

                                                                     Mgr. A. Kmeťová

                                                                     Mgr. G. Miškuf

       

      pripravila: Mgr. A. Kmeťová

     • Naše zábavné dopoludnie

     • Naše zábavné dopoludnie

      Minulý piatok naši žiaci z I.E, II.E a III.E triedy odboru podnikania strávili spolu so svojimi triednymi učiteľmi zábavné dopoludnie. Po úspešnom uzatvorení známok a pedagogickej porade sme tropické horúčavy prežili v prírode. Pýtate sa kde? Horúce školské triedy sme vymenili za náš krásny neďaleký Leninov park. 

      Každá trieda plnila rovnaké úlohy, pri ktorých sa riadila olympijskou myšlienkou - nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa! Nešlo o súťaženie, ale spraviť niečo pre svoje zdravie. Začali sme „Nasťou Kuzmínovou - reklamovanou chôdzou“, jeden kilometrík. Išlo nám o pohodu a zároveň aj o zábavu. Po krátkej pauze sme útočili na rozvoj fyzickej sily brušného svalstva, dolných končatín, horných končatín a chrbtového svalstva. Neskôr si každá z tried potrápila unavené hlavičky vedomostným olympijským kvízom. Posledná úloha bola čerešničkou na torte, pri ktorej museli taktizovať. Úloha bola jasná: beh chalana v náručí s babou. Presnejšie, zo spoločnej štartovacej čiary mal vybraný chalan z triedy zobrať do náručia (prípadne na chrbát) spolužiačku z triedy a po zapísknutí píšťalkou ju preniesť do neďalekého cieľa. V krátkosti povedané, zobrať nohy na plecia, schmatnúť babu a bežať s ňou ozlomkrky do cieľa. Najlepšie sa úlohy zhostili naši ostrieľaní  tretiaci z III.E, kde si Pali Hoza vyskúšal ako v budúcnosti (dúfajme) bude nosiť svoju manželku na rukách.

       

      Všetkým študentom prajeme pekné prežitie letných prázdnin!

       

      Mgr. A. Kmeťová

     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA - CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

     • Dňa 22.6.2021 sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské finále súťaže o  finančnej gramotnosti stredoškolákov. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 5700 študentov gymnázií, obchodných akadémií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Postup našich dvoch študentiek  medzi TOP 20 do finále považujeme za veľký  úspech.

       

      Testy vo finálovom kole obsahovali zložité otázky a výpočty zo sveta financií. Naše dievčatá Natália Bartalošová a Lea Ferenčíková z III. EP triedy skončili na piatom a siedmom mieste. Mrzí nás tých pár bodov, ktoré chýbali do prvej trojky. Snáď na budúci rok J

       

      Ako učiteľka ekonómie ďakujem študentom za výbornú prípravu na súťaž a dôstojnú reprezentáciu školy.

       

      Pravidlá súťaže:   https://www.financnaolympiada.sk/pravidla

      Zapísala: Ing. Valová Zdenka

     • ,,Školská a rovesnícka mediácia“ No.2

     • Dňa 22.6.2021 sa na našej škole uskutočnilo druhé stretnutie žiakov zapojených do projektu ,,Školská a rovesnícka mediácia“. V úvode druhého stretnutia si žiaci pripomenuli aktivity z minulého stretnutia. Pracovali v skupinách, kde sa pomocou abecedy emócii zaoberali otázkou ,,Čo sú to emócie?“. Prostredníctvom filmovej ukážky  Obyčajná tvár sa učili jednotlivým hereckým predstaviteľom pripísať ich vlastnosti. Spoznávali emócie, pocity, empatiu, pozorovali súvislosti. Učili sa vyjadrovať, venovali sa parafrázovaniu. Aktivitou ,,Labyrint“ si uvedomovali, že človek niekedy v živote potrebuje niekoho, na koho sa môže spoľahnúť, môže sa nim nechať viesť. Žiaci sa učili aktívne jeden druhého počúvať. Pomocou aktivity ,,Šesť stien“  pána Max Gašpara si uvedomili vlastné životné ilúzie. Scénickým zobrazením sa učili verbálnym a neverbálnym prejavom v konflikte. Druhé stretnutie skupinu zblížilo, umožnilo im viac sa vzájomne spoznať. Žiaci veľmi pekne spolupracovali a boli kreatívni.

      Mgr. N. Matušovová

      výchovná poradkyňa a koordinátorka projektu

      https://www.aveprosperita.sk/o-nas/

     • Kurz laminácie obočia a lash liftingu

     • Tento týždeň sa v rámci hodín odborného výcviku naše študentky študijného odboru kozmetik zúčastnili kurzu laminácie obočia a lash lifitingu.  

      Laminácia obočia je inovatívnou technikou v starostlivosti o obočie, je bezbolestná, pomáha zlepšovať stav chĺpkov obočia a vytvára perfektný vzhľad. Lamináciu odporúčajú svetové kozmetičky všetkým, či už ide o mužov alebo ženy, a preto sme radi, že aj naše študentky získavajú vo svojom odbore aktuálne poznatky a prax. Čo sa týka lash liftinigu, ide o nadvihnutie a posilnenie mihalníc bez vedľajších účinkov. Je to novinka pre všetkých, ktorí nechcú umelé mihalnice.

      Tak neváhajte a príďte sa presvedčiť do nášho salónu. Tešíme sa na Vás.

      Bc. Silvia Hazáková, Karolina Gútová

     • Bezpečnosť na internete a mediálna výchova

     • Dňa 1.6.2021 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili prednášky spojenej s diskusiou na tému Bezpečnosť na interne a mediálna výchova. Po vzájomnom oboznámení sa s pánom Mgr. Martinom Valachom z CPPPaP v BB, ktorý danú prednášku viedol, žiaci formou brainstormingu uvádzali aké sociálne siete a platformy poznajú, ktoré z nich najčastejšie využívajú. Následne sa v skupinách zamýšľali nad sociálnym dopadom filmu, kde mohli vidieť reálne nebezpečenstvo, ktoré sociálne siete prinášajú. Žiaci boli poučení o tom, čo všetko o nás  internet vie, čo znamená: hate speech, fake news, hoax, digitálna stopa, virtuálna sociálna bublina... Boli informovaní o tom, ako využívať sociálne siete tak, aby im neuškodili, aké informácie zverejňovať, ako uvedomelo využívať to, čo nám všetkým nová technika prináša. Musím uznať, že naši žiaci majú veľmi dobré vedomosti v danej oblasti a tí, ktorým vedomosti chýbali, verím, že si ich z danej prednášky odniesli. Ďakujem všetkým zúčastneným žiakom za skvelú diskusiu, názory, ktoré obohatili všetkých prítomných.

      Mgr. Nina Matušovová

      výchovná poradkyňa SOŠ podnikania a SOŠ automobilovej

     • Čistá Bystrica

     • Minulý týždeň sa uskutočnil dobrovoľný zber odpadu pri potoku na Fončorde. Zber inicioval jeden z našich žiakov. Veľmi sa tešíme, že máme žiakov, ktorým záleží na životnom prostredí. Vyzbierali sme tri vrecia odpadkov.

      Ak sa k nám chcete na podobný zber v budúcnosti pridať, sledujte FB stránku Čistá Bystrica alebo nám napíšte tipy na miesta, ktoré sa potrebujú znova nadýchnuť. J

     • Prvé stretnutie spolupracovníkov projektu: ,,Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“.

     • Naša SŠ - SOŠ automobilová a SOŠ podnikania sa v auguste 2020 v spolupráci s OZ Ave ProsperitA zapojili do projektu, ktorý OZ organizuje a realizuje pod názvom: ,,Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí. Dňa 25.5.2021 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie žiakov. Bohužiaľ, pandemická situácia COVID nám to skôr nedovoľovala. Na prvom interaktívnom 4-hodinovom stretnutí sa zapojení žiaci navzájom zoznámili a zoznámili sa aj so samotným projektom. Vysvetlili sme si o čom je projekt, čo znamená byť rovesníckym  mediátorom na škole, ako sa môžu naučiť pomáhať sami sebe, ale hlavne svojim spolužiakom a pedagógom do budúcna. Rôznymi interaktívnymi aktivitami sa žiaci rôznych tried, z rôznych študijných odborov, mohli nielen lepšie spoznať ako začínajúca skupina, ale aj pracovať na rozvíjaní techniky aktívneho počúvania, spoznávaní vlastných emócií, pozorovania deja. Učili sme sa definovať konflikt, pocity, ich prejavy, spoznávali sme vlastné emócie, emócie druhých, venovali sme sa prejavom verbálnej a neverbálnej komunikácie, reflexii a sebareflexii. Zadali sme si aj spoločnú úlohu do budúceho stretnutia lepšie si upresniť čo sú to emócie, pocity a vlastnosti, aby sme všetci vedeli porozumieť každej emócii a stávali sa empatickými. Ako výchovná poradkyňa a zároveň koordinátorka projektu na škole, by som chcela všetkým zúčastneným žiakom veľmi poďakovať za ich aktívny a zodpovedný prístup k projektu. Verím, že budeme spolu dobre napredovať, veľa sa toho spoločne naučíme a po vyškolení to dokážeme sami uviesť do praxe na škole a hlavne udržíme rozbehnutú prácu tak, aby bola prínosom nielen pre všetkých na škole, ale aj pre rodiny, kamarátov a v neskoršom živote aj pre partnerov a všetkých blízkych našich žiakov. Teším sa na naše ďalšie pracovné stretnutie.

      Výchovná poradkyňa Mgr. Matušovová

      Pre viac informácií:

      https://www.aveprosperita.sk/skoly/stredna-spojena-skola-banska-bystrica/

       

       

     • Rozlúčka s maturantmi

     • Minulý týždeň sme sa rozlúčili s našimi maturantmi. Prajeme im, aby do ďalších rokov vykročili plní odhodlania a nadšenia zo života. Želáme splnené sny, ale aj oči otvorené pre radosti všedných dní. 

                                                                                         Vaši učitelia 

     • Školský internat pre žiakov Spojenej školy

     • Školský internat pre žiakov Spojenej školy obnovuje svoju prevádzku od 16.5.2021.

      Žiaci sa môžu ubytovať od 17:00.

       

      Prijatí uchádzači v odboroch obchod a podnikanie, kozmetik,biotechnológia a farmakológia, ktorí majú záujem o školský internát,

      prosíme aby sa informovali na tel.čísle 018/4132692

      adresa: Internátna 4, 974 04 Banská Bystrica

      email: sibb@mail.telekom.sk

     • Obnova prezenčného vyučovania 17. 05. 2021

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

      A. S účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje

      1. školské vyučovanie vo všetkých školách,

      2. prevádzku všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode; prevádzku škôl v prírode obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring (t.j. „zelený okres“). 

      B. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.

      C. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno do odvolania uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona, ktorými sú pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode.

      D. S účinnosťou od 17. mája 2021 materská škola, základná škola a stredná škola oznámi každý vyučovací deň Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o deťoch,  žiakoch a zamestnancoch v rozsahu a spôsobom určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účely zabezpečovania intervenčného testovania. 

      E. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.

      F. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno podľa písmena E, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

      G.  Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka materskej školy podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

       

      H. Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

      I.  Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

      J. S účinnosťou od 17. mája 2021 zrušuje

      1. rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020,
      1. rozhodnutie č. 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021.

       

      Odôvodnenie:

      V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 229 z 28. apríla 2021, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 259/2021 z 12. mája 2021 a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa týmto rozhodnutím s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzka školských zariadení okrem škôl v prírode, v ktorých sa prevádzka obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring. Zároveň platí zákaz aktivít podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona v rozsahu pobytov v škole v prírode a aktivít školy v prírode.

      Slovenská republika je od 10. mája 2021 ako celok v „ružovej fáze“, t.j. v I. stupni varovania, v rámci ktorého je možné obnovenie školského vyučovania v školách. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 259/2021 z 12. mája 2021 bola schválená aktualizácia Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (t.j. aktualizácia COVID AUTOMAT-u).

      Naďalej ostáva v platnosti možnosť obmedzenia alebo prerušenia prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19.

      Zároveň sa z dôvodu prehľadnosti ruší doterajšie platné rozhodnutie z 28. augusta 2020 a jeho obsah sa preberá do aktuálneho rozhodnutia.

     • „Malá maturita“

     • Vzhľadom na súčasnú situáciu sa ani tento rok nekonajú tradičné maturitné skúšky. Naše študentky v odbore 6446 K kozmetik sa však rozhodli, že si chcú svoje vedomosti a zručnosti overiť tak či tak.

      Už počas roka sa dievčatá odhodlane, tak ako to situácia dovoľovala, zúčastňovali odborného výcviku, a preto sa rozhodli, že si chcú skúsiť, ako by to vyzeralo na skutočnej maturite. Naše majsterky spolu s vyučujúcimi odborných predmetov žiačkam veľmi rady vyšli v ústrety a dňa 29.4.2021 pre ne pripravili „malú maturitu“.

      Sme radi, že sa nám podarilo vychovať budúce kozmetičky, ktoré sú pripravené uplatniť sa na trhu práce.  

     • OZNAM - preukaz ISIC pre budúcich prvákov v školskom roku 2021/2022

     • Prikladáme list pre budúcich prvákov, ktorí majú záujem o preukaz ISIC v školskom roku 2021/2022. V liste  je uvedené ako postupovať pri objednaní a zaplatení preukazu ISIC. Preštudujte si a objednajte. Upozorňujeme, že pri objednaní je potrebné správne zadať názov školy.

      • Spojená škola - SOŠ podnikania, Banská Bystrica alebo
      • Spojená škola - SOŠ automobilová, Banská Bystrica  

      Bližšie informácie ohľadom preukazu ISIC vám poskytnú na sekretariáte školy. Tel: 048/413 13 31

     • Prijímacie skúšky na šk. rok 2021/2022

     • Oznam o priebehu prijímacích skúšok

       3.5. 2021 a 10. 5. 2021

      Prijímacie konanie sa uskutočňuje v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie a Rozhodnutím ministra z 26. januára 2021.

       

      Prijímacie skúšky sa uskutočnia prezenčnou formou v termínoch:

       

      • 3. 5. 2021  –  1. termín prijímacích skúšok
      • 10. 5. 2021 – 2. termín prijímacích skúšok

       

      Organizácia prijímacej skúšky:

       

      7:00 – 7:45 – prezentácia uchádzačov o štúdium vo vstupnom vestibule

      8:00 – 9:00 – metodické pokyny a test z MAT

      9:00 -  9:15 - prestávka

      9:15 – 10:00 – metodické pokyny a test zo SJL

      10:00 – ukončenie prijímacích skúšok

       

      Podmienky vstupu do budovy školy počas konania prijímacích skúšok:

       

      1. Do budovy školy môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.

       

      2. Pri vstupe do budovy školy, sa uchádzač nepreukazuje testom na COVID-19.

       

      3. Zoznam žiakov je na výveske na vstupných dverách Spojenej školy a tiež na dverách danej triedy. Žiaci sedia po jednom v lavici.

       

      4. V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty.

       

      5. V čase konania skúšok z hygienických dôvodov odporúčame minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov, tiež minimalizovať osobný kontakt.

       

      6. Každý žiak použije počas skúšok vlastné písacie potreby, rysovacie potreby a matematické tabuľky. Kalkulačky a mobily je zakázané používať.

       

      7. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške

       

      • z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi  túto skutočnosť riaditeľovi Spojenej školy najneskoršie v deň konania prijímacej skúšky, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény, zákonný zástupca uchádzača odovzdá riaditeľovi Spojenej školy v deň konania prijímacej skúšky v náhradnom termíne potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast.
      • zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi Spojenej školy a ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

       

      8. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené pod kódom žiaka, zaslaným v pozvánke, tu na tejto stránke, v pondelok 10.5.2021 (teda až po 2.termíne) v popoludňajších hodinách, spolu s ďalším postupom.

       

       

       

       Ing. Ján Žuffa

       riaditeľ školy

     • OZNAM!!!

     • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 3.5.2021

       

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      školy sa riadia podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemickú situáciu COVID-19 na území SR.

      Keďže sa okres Banská Bystrica v týždni od 3.5.2021 bude stále nachádzať v červenej farbe - II.stupeň varovania, prezenčná forma vyučovania sa aj naďalej týka len žiakov končiaceho ročníka (IV.EP, III.AB, III.BA, II.KA).

      Žiaci nižších ročníkov pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

      V akej farbe bude okres Banská Bystrica v týždni od 10.5.2021 a ako bude pokračovať výchovno-vzdelávací proces zverejníme hneď, ako bude aktualizovaný na stránke MŠVVaŠ SR.

       

       

      Riaditeľ Spojenej školy od 19.04.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v končiacich ročníkoch v triedach IV.EP, IV.FP podľa platného rozvrhu. Platnosť COVID rozvrhu skončila dňa 16.04.2021.

      Nižšie ročníky sa budú vzdelávať dištančne podľa platného rozvrhu od 19.04.2021.

     • Kompetencie pre demokratickú kultúru na školách

     • Naša škola sa od  marca 2021 zapojila do spolupráce s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na budovaní inkluzívneho školského prostredia pre všetkých – ľudské práva a demokratické občianstvo v škole.

      Do projektu pod názvom: ,,Kompetencie pre demokratickú kultúru na školách“ sme zapojili žiakov a žiačky SOŠ podnikania, konkrétne triedu I.EP. Zmyslom spolupráce je u našich žiakov budovať na škole demokraciu, zachovávať ľudské práva, príjemné a  bezpečné prostredie pre všetkých. Prostredníctvom rozvíjania kompetencií ako je kritické myslenie či znalosť komunikácie, vlastností ako rešpekt, tolerancia, čestnosť, dôstojnosť a spravodlivosť chceme viesť žiakov k tomu, aby boli schopní riešiť konflikty, dokázali úspešne a cielene spolupracovať a zároveň si rozvíjali schopnosti počúvať jeden druhého, samostatne sa efektívne učiť a navzájom sa porozprávať a rešpektovať. Na prvom stretnutí v online prostredí sa sme sa zaoberali témou priateľstvo. Žiaci sa do diskusie veľmi pekne zapojili, dokázali s rešpektom  počúvať jeden druhého, dokázali vyjadriť svoj názor na priateľstvo, dokázali pomenovať znaky, charakterové vlastnosti, ktoré by mal dobrý priateľ mať. Veríme, že aj na našom ďalšom stretnutí budú žiaci aktívni tak, ako to boli aj teraz. Veľmi si ceníme, že aj v online prostredí sú žiaci, a už prváci, schopní zapojiť sa a vyjadriť vlastný názor. Sú ochotní vzdelávať sa aj v iných oblastiach než len v oblasti povinných predmetov. Triede 1.EP. patrí veľká vďaka za spoluprácu, ktorú preukazujú. Výchovná poradkyňa, ale aj spolupracovníci z CPPP a P sa tešia na ďalšiu spoluprácu.

      Mgr. Nina Matušovová

      Výchovná poradkyňa

     • Nábor žiakov 2021

     • Si deviatak, deviatačka?

      Pomaly sa blíži deň, kedy sa budeš musieť rozhodnúť, kam na strednú školu. Nie je to ľahké rozhodnutie a závisí od neho časť Tvojej budúcnosti. Znamená to nielen ľudia, s ktorými sa budeš stretávať, ale aj životný štýl, ktorým budeš žiť.

      Vzdelanie je Tvoja šanca. Môžeš ju premeniť na skvelú budúcnosť. Je to len v Tvojich rukách. Radi Ťa uvítame na našej škole a poskytneme Ti všetky podmienky na dosiahnutie uvedených cieľov a splnenie Tvojich ambícií.

      Získaš najkvalitnejšie vzdelanie a odbornosť so zárukou perspektívnej budúcnosti. Nemusíš sa báť o zamestnanie. Budeš si môcť vyberať, kde sa zamestnáš.

       

      Ak to s nami skúsiš a vydržíš, nájdeš uplatnenie  v podnikaní v obchode, v cestovnom ruchu a v kozmetických službách, tiež v chemickom a farmaceutickom priemysle, potravinárstve, biotechnologických firmách i podnikoch, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia.

      Všetky naše študijné odbory sú okrem odborného vzdelávania  obohatené o vzdelávanie a získanie informatických zručností nadštandardných v súčasnosti, nevyhnutných v budúcnosti.

       

      Skús túto šancu využiť u NÁS !!!

       

      Spojená škola – SOŠ podnikania

      Školská 7, 974 04 Banská Bystrica

      ponúka v školskom roku 2021/2022

                                         

      Štúdium v štvorročných študijných odboroch:

       

      2840 M  biotechnológia a farmakológia           17 žiakov

       

      6352 M  obchod a podnikanie                                       20 žiakov

       

      6446 K   kozmetik                                                                         18 žiakov

       

      Bližšie informácie o štvorročných študijných odboroch nájdeš TU